Forslag lokal forskrift om rett til sykehjemsplass - Høring

 

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i institusjon eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

 

Forslaget legges ut til høring med høringsfrist 12.mai 2017.

Dokumenter leses her:

Høringsnotat: Bakgrunn for forskriften

Høringsdokument: Forslag til forskrift om tildeling av langtidsopphold i institusjon eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Høringsbrev sendes pr mail til , eller pr brev til:

Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post

Vedtatt detaljreguleringsplan for utvidelse av Myre kirkegård

Kommunestyret vedtok i KS-sak 021/17 å godkjenne detaljreguleringsplanen ” Reguleringsendring for utvidelse av Myre kirkegård”, planID: 2016006. Planen åpner for å utvide kirkegården mot sør, samt forbedre parkeringsplassen og et serviceområde for de ansatte.

Det har kommet inn en rekke innspill i saken, på bakgrunn av disse ble det blant annet bestemt å fjerne busslomma fra planen.

Planen kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12 og Forvaltningsloven §§ 28 og 29.

Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til:

Øksnes kommune

Forvaltningsavdelingen

Storgata 27

8430 Myre

Fristen for å klage er 28.04.2017.

 

Vedlegg:

Publisert i Høringer

Utskrift E-post