Festepunkt for hytter – Mikkelsnes, Steinlandsfjord

Øksnes kommune

Festepunkt for hytter – Mikkelsnes, Steinlandsfjord.

 
Øksnes kommune har 3 festepunkt for hytter på Mikkelsneset, gnr. 56/12 og 13, til leie.
 
Det er vedtatt reguleringsplan for ovennevnte eiendommer og området er regulert til byggeområde for hytter med tilhørende anlegg, naust og landbruksområde. Eiendommene er uten vegforbindelse og ligger på vestsiden av Steinlandsfjorden. I naustområdet kan det oppføre inntil 3 naust, frittstående i gruppe og felles adkomstbrygge. I landbruksområdet kan det drives tradisjonelt landbruk. En av hyttene kan nyttes til utleiehytte, som en del av driftsgrunnlaget i landbruksdrifta.
 
Frist for å melde sin interesse for festepunktene settes til 15.04.17.
 
Nærmere informasjon kan fås ved å kontakte teknisk enhet, Øksnes kommune, Unni Berglund eller Jon Magnus Larsen på tlf. 76 18 50 00.
 
Teknisk enhet
Øksnes kommune
 
 
 

 

Publisert i Høringer

UtskriftE-post