Forslag lokal forskrift om rett til sykehjemsplass - Høring

 

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i institusjon eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

 

Forslaget legges ut til høring med høringsfrist 12.mai 2017.

Dokumenter leses her:

Høringsnotat: Bakgrunn for forskriften

Høringsdokument: Forslag til forskrift om tildeling av langtidsopphold i institusjon eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Høringsbrev sendes pr mail til , eller pr brev til:

Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post