Kunngjøring - Planprogram Fysisk aktivitet og naturopplevelser

Øksnes kommune skal revidere kommunedelplan for Fysisk aktivitet og Naturopplevelser. Med dette legges planprogram, vedtatt i Formannskapet sak 096/17, ut på høring i 6 uker.

Informasjon om planprogrammet kan fås ved henvendelse til Kari Gaarder, Tlf. 47758579. Høringsinnspill sendes .

Frist for tilbakemelding 11.08.2017.

 

Vedlegg:

Forslag til Planprogram

Gjeldende plan kommunedelplan 2013-2017

Publisert i Høringer

Utskrift E-post