Offentlig ettersyn av opphevelse av reguleringsplan på Mikkelsneset

 

Det ble vedtatt i HT-sak 072/17 offentlig ettersyn av oppheving av reguleringsplan ved gnr. Bnr. 56/12 og 13. Formålet er å frigjøre eiendommen til annet enn festetomter for fritidsformål.

Frist for innspill er 20.11.2017.

Adresse for eventuell innspill er: Øksnes kommune, Forvaltningsavdelingen, Storgata 27, 8430 Myre.

Innspill kan også sendes på epost til:

Vedtakene kan ses i kommunens innsynsmodul på nett.

Vedlegg:

Gjeldende reguleringsplan

Innkomne innspill med kommunens kommentarer

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post