Søknad akvakultur i Øksnes kommune

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Øksnes kommune

Søker:                        Cermaq Norway AS (961 922 976)

Søknaden gjelder:    Endring av areal og biomasse

Omsøkt størrelse:      3.600 tonn MTB

Lokalitet:                   13412 Dypeidet

Midtpunkt anlegg:    68*49.763N og 14*46.570Ø

Midtpunkt flåte:       68*49.644N og 14*46.374Ø

Kontaktperson:        Knut Andersen (mob. 970 99 265)

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Øksnes kommune, rådhuset og på www.oksnes.kommune.no. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen på epost innen 22. desember 2017.

Vedlegg:

Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal behandling - Cermaq Norway AS 961 922 976 - Areal og biomasseendring Dypeidet i Øksnes kommune

Søknad om midlertidig utvidelse av MTB og justering av areal

 

 

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post