Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Sentrum 5.1, ny vei til Vorneset over Torstein Reinholdtsensvei.

Det ble vedtatt offentlig ettersyn av detaljreguleringsplanen Sentrum 5.1- Torstein Reinholdtsensvei i kommunestyrets sak nr. 127/17, jf. Plan- og bygningsloven §5-2 og §12-10.

Til dette offentlige ettersynet foreligger planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart.

Reguleringen vil legge til rette for justering av traseen for Torstein Reinholdtsenvei’s forlengelse.

Planen hadde oppstart januar 2016. Innspillene som har kommet inn i høringsprosessen er kommentert i planbeskrivelsen.

 

Planprosessen videre: Om det kommer innspill/innsigelse som krever store endringer i dokumentene som nå er på høring, så må planen ut på ny høring. Om den vedtas utlagt på offentlig ettersyn, vil den på nytt bli sendt ut til alle som har mottatt brev i denne runden med ny mulighet til å uttale seg i saken. Men om planen nå ikke får større endringer kan reguleringsplanen endelig godkjennes. Etter det er det klagemulighet for alle som er part i saken, de vil få tilsendt brev. Alle ettersyn og vedtak annonseres i Bladet Vesterålen underveis.

 

Vennligst ta kontakt med kommunen om du ønsker skriftlig eksemplar. Saken kan også sees i den nye innsynsmodulen på hjemmesidene, under fanen Aktuelt. Man kan søke etter saksnr. som står øverst i brevet.

 

Merknader som har virkning eller er av interesse for planarbeidet kan sendes til:

Øksnes kommune,

Forvaltningsavdelingen,

Storgata 27,

8430 Myre.

Eller på e-post til . Alle innspill må leveres skriftlig.

 

Fristen for merknader og innspill er 26.02.2018.

 
Vedlegg:

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post