FAGANSVAR ved Hjemmetjenesten

INTERN KUNNGJØRING

 

FAGANSVAR ved Hjemmetjenesten MED SAKSNR 18/326

                               

Det er ledig følgende funksjon ved Hjemmetjenesten.

 

Fagansvarlig ved Hjemmetjenesten VEST fra 01.05.18.

Funksjonen kan søkes av ansatte sykepleiere i Hjemmetjenesten.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

Fagansvarligoppgaver ved Hjemmetjenesten VEST.

 

Kvalifikasjoner for stillingen:

Off godkjent sykepleier.

 

Lønnsvilkår: Etter avtale.

Nærmere opplysinger om stillingen, får en ved å henvende seg til Unni Sørdahl tlf: 76 18 50 00.

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes
 
Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

 

SØKNADSFRIST: 15.04.2018

Publisert i Interne utlysninger

Utskrift E-post

LEDIGE STILLINGER INNEN PLEIE OG OMSORG

INTERN KUNNGJØRING

 

Myreheimen har følgende stillinger ledig for snarlig tiltredelse;

  • 50 % fast Helsefagarbeider med SAKSNR 18/276

  • 90 % vikariat Helsefagarbeider fra dato til og med 230419 med SAKSNR 18/277

 

Hovedarbeidsoppgaver:

Hjelpepleieroppgaver ved Myreheimen i turnus.

Stillingene inneholder ”hink”.

Det kreves politiattest av nyere dato.

 

                

Hjemmetjenesten har følgende stillinger ledig for snarlig tiltredelse;

  • 35 % fast Helsefagarbeider med SAKSNR 18/278

 

Hovedarbeidsoppgaver:

Hjelpepleieroppgaver i hjemmetjenesten.

Stillingen jobber etter en turnus med helgbelastning 3-3-2.

Det kreves politiattest av nyere dato.

 

Kvalifikasjoner for stillingen:

Vi søker etter helsefagarbeidere eller tilsv., gjerne med erfaring fra pleie og omsorgstjenesten.

Ved internt opprykk vil samme søkerliste bli brukt for å fylle opp ledig stilling.

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

Kontaktpersoner;                    Unni Sørdahl tlf 76185000

                                               Camilla Waagbø tlf 76185000

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

SØKNADSFRIST: 20.03.18.

 

Publisert i Interne utlysninger

Utskrift E-post