STILLINGER SOM HJELPEPLEIER I HJEMMETJENESTEN

INTERN KUNNGJØRING

 

STILLINGER SOM Hjelpepleier I Hjemmetjenesten

Følgende stillinger er ledige for snarlig tiltredelse;

  • 40 % hjelpepleier – fast - med saksnr 17/541.

  • 35 % hhelpepleier – 4 mnd vikariat med mulighet for fast tilsetting med saksnr 17/542.

Hovedarbeidsoppgaver:

Hjelpepleieroppgaver i turnus. Det vil bli krevd politiattest.

Kvalifikasjoner for stillingen:

Autorisert helsefagarbeider / hjelpepleier / omsorgsarbeider

Lønnsvilkår: I henhold til gjeldende avtaleverk

Nærmere opplysinger om stillingen, får en ved å henvende seg til

Ernst Hugo Karlsen tlf: 76 18 50 00.

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

SØKNADSFRIST: 29.05.17.

 

 

 

 

Publisert i Interne utlysninger

Utskrift E-post