FAGANSVAR ved Hjemmetjenesten

INTERN KUNNGJØRING

 

FAGANSVAR ved Hjemmetjenesten MED SAKSNR 18/326

                               

Det er ledig følgende funksjon ved Hjemmetjenesten.

 

Fagansvarlig ved Hjemmetjenesten VEST fra 01.05.18.

Funksjonen kan søkes av ansatte sykepleiere i Hjemmetjenesten.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

Fagansvarligoppgaver ved Hjemmetjenesten VEST.

 

Kvalifikasjoner for stillingen:

Off godkjent sykepleier.

 

Lønnsvilkår: Etter avtale.

Nærmere opplysinger om stillingen, får en ved å henvende seg til Unni Sørdahl tlf: 76 18 50 00.

Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Oksnes
 
Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00

 

SØKNADSFRIST: 15.04.2018

Publisert i Interne utlysninger

Utskrift E-post