Aktiviteter under 'Hovedutv. helse/sosial'
torsdag, desember 14, 2017

Aktivitet

Dato

Møte hovedutvalg helse/sosial

tirsdag, januar 14, 2014 12:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Møte hovedutvalg helse/sosial

tirsdag, april 01, 2014 12:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Møte hovedutvalg helse/sosial

tirsdag, juni 03, 2014 12:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Møte hovedutvalg helse/sosial

tirsdag, september 30, 2014 12:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Møte hovedutvalg helse/sosial

tirsdag, november 18, 2014 12:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Møte hovedutvalg helse/sosial

tirsdag, januar 13, 2015 9:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Møte hovedutvalg helse/sosial

tirsdag, april 07, 2015 9:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Møte hovedutvalg helse/sosial

tirsdag, mai 26, 2015 9:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Møte hovedutvalg helse/sosial

tirsdag, juni 02, 2015 9:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Møte hovedutvalg helse/sosial

tirsdag, september 22, 2015 9:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Møte hovedutvalg helse/sosial

fredag, november 20, 2015 9:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Søk kalender