Aktiviteter under 'Hovedutv. skole/kultur'
torsdag, desember 14, 2017

Aktivitet

Dato

Møte hovedutvalg skole/kultur

onsdag, januar 15, 2014 9:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Møte hovedutvalg skole/kultur

onsdag, april 02, 2014 9:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Møte hovedutvalg skole og kultur

torsdag, april 24, 2014 9:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Møte hovedutvalg skole/kultur

onsdag, juni 04, 2014 9:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Møte hovedutvalg skole/kultur

onsdag, oktober 01, 2014 12:30
Denne aktiviteten gjentas ikke

Møte hovedutvalg skole/kultur

onsdag, november 19, 2014 9:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Møte hovedutvalg skole/kultur

onsdag, januar 14, 2015 9:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Møte hovedutvalg skole/kultur

onsdag, april 08, 2015 9:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Møte hovedutvalg skole/kultur

onsdag, mai 27, 2015 9:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Møte hovedutvalg skole/kultur

onsdag, juni 03, 2015 9:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Møte hovedutvalg skole/kultur

onsdag, september 23, 2015 9:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Møte hovedutvalg skole/kultur

onsdag, november 18, 2015 9:00
Denne aktiviteten gjentas ikke

Søk kalender