Innskriving elever 1.klasse - søknad SFO

Innskriving av elever til 1. klasse skoleåret 17/18.

Skolene i Øksnes tar imot elever til innskriving i uke 12 (20.-24.mars)

Den enkelte skole gir nærmere opplysning om dag og tidspunkt (Se lengre ned i artikkelen).

 

SFO-søknad for skoleåret 17/18.

Det må søkes om SFO-plass for hvert skoleår, søknadsfrist er 1.mai. Søknaden finner du her: https://oksnes.ist-asp.com/oksnespub/login.htm

Merk at du må søke særskilt på ferie-SFO i tillegg til ordinær plass ved egen skole.

  

  • Sommarøy skole skriver inn sine elever i 1. klasse 2017/2018, fredag 24. mars, mellom kl. 0900 og 1200.
  • Strengelvåg skole skriver inn sine elever i 1. klasse 2017/2018, fredag 24. mars, mellom kl. 0900 og 1200.
  • Innskriving for nye 1.klassinger ved Myre Skole blir Torsdag 23.mars og fredag 24.mars mellom klokka 09:00 og 15:00 i skolens administrasjon. Dersom noen ikke er i kommunen på disse datoene, er det bare å ta kontakt med skolen på 76 18 51 30 for å avtale annen tid.

 

Publisert i Forsiden

UtskriftE-post

Ny nettportal for innbyggerforslag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå lansert en ny versjon av https://minsak.no/ som er nettportalen for innbyggerforslag.

Minsak.no gjør det mulig for innbyggerne å fremme innbyggerforslag elektronisk.

Den nye versjonen av minsak.no er tilpasset bruk på mobiltelefon. Den har også fått et mer moderne uttrykk.

KMD ønsker med portalen å bidra til et bedre lokaldemokrati, og styrke innbyggernes muligheter til komme fram med saker i lokalsamfunnet som de mener kommunen eller fylkeskommunen bør ta fatt i.

Publisert i Forsiden

UtskriftE-post

Ledig stilling Trafikkinspektør

logo oksnes havnevesenØksnes Havnevesen KF søker etter medarbeider i stilling som trafikkinspektør.

Fullstendig stillingsannonse finnes under Ledige stillinger, eller på Øksnes havnevesens hjemmeside, www.myre-havn.no

 

Kontaktperson: Havnesjef John Danielsen mob. 416 11 204

Fullstendig søknad sendes på e-post til: eller pr. post til Øksnes Havnevesen KF, Havnegata 7, 8430 Myre

Søknadsfrist 15. mars 2017.

 

Publisert i Forsiden

UtskriftE-post

Trafikksikkerhetsmidler for våren 2017

Ønsker dere å ha fokus på bedre trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid?

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til første halvår av 2017 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm.

Et tradisjonelt tiltak på våren er sykkelopplæring. Vi anbefaler å gå inn på www.nfk.no/nftu for nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene, samt sykkelopplæring og sykkelgårdene i Nordland.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes til;

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 Bodø
Eller til

Søknadsfrist 10. mars 2017.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til .

Publisert i Forsiden

UtskriftE-post

Søknad hovedopptak barnehager Øksnes.

Søknadsfrist 15.mars 2017.

Dersom du allerede har søkt, trenger du ikke søke på nytt. Endringer på søknad/nye opplysninger eller endret prioritering må gjøres innen 15. mars.  

Søkere til Ørntua barnehage søker Kløvertun, navnet på barnehagen blir endret når den nye er ferdigstilt.

Rett til barnehageplass er knyttet opp mot Hovedopptak og søknadsfrist 15.mars.

Dette gjelder også barn som er født september, oktober og november 2016.

Søknadsskjema finner du her: https://oksnes.ist-asp.com/oksnespub/login.htm

 

Publisert i Forsiden

UtskriftE-post