Ferieklubben 2017

FERIEKLUBBEN et tilbud fra Kulturkontoret i Øksnes kommune.


I to uker åpner vi Skarven Ungdomsklubb for at barn i aldersgruppen 9 – 12 år skal få boltre seg ute i friluft.
Vi skal besøke Sollund Gård og Øksnes Maritime Leirsted, samt dra på turer, tenne bål, grille, fiske, bade, spille ballspill med mer rundt omkring i vår vakre kommune. Blir det skikkelig dårlig vær, så finner vi på aktiviteter inne i Skarven Ungdomsklubb.

Påmelding, program og annen info her

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Digital post til innbyggere og næringsliv

 

Som et ledd mot veien til å bli fullelektronisk tar Øksnes kommune i bruk KS SvarUT. SvarUt prosjektet er en del av kommunens strategi om digitalt førstevalg når det gjelder å kommunisere med innbyggere og næringsliv. Hensikten er å formidle dokumenter fra kommunal sektor rimelig, effektivt og sikkert.

  • Utsendelse av post går fra kommunen til innbyggerens eller den næringsdrivendes meldingsboks i Altinn, Digipost eller e-Boks.
  • KS SvarUt benytter ID-porten.
  • KS SvarUt registrerer automatisk hvem som ikke åpner det elektroniske brevet i Altinn innen en gitt frist og sørger da for at det blir sendt som vanlig post
  • Innbyggere som mottar post i Altinn, kan velge om han/hun ønsker å motta brev i digital form eller ikke.

Funksjonaliteten er i drift fra 30.05.2017 og vil bli tatt i bruk i større grad utover året. Utrullering vil skje enhetsvis.

Digital postkasse

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Det offentlige kan ikke bruke vanlig e-post til å sende slik informasjon. Det offentlige ønsker at flest mulig oppretter en digital postkasse hos e-Boks eller Postens Digipost.

https://www.norge.no/ kan du skaffe deg digital postkasse og lese mer om e-Boks og Postens Digipost.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Orientering om eiendomsskatt Kommunestyremøtet 9.mai 2017

Leder KS Eiendomsskatteforum, Helge Høve, orienterte om eiendomsskatt i kommunestyrets møte 09.mai 2017.

Orienteringen er ment både til administrasjon, politikere og befolkningen i Øksnes kommune.

Høve orienterte blant annet om følgende i forhold til eiendomsskatt:

  • Styrker kommuneøkonomien
  • Sikker og stabil inntekstkilde
  • Lokal styring og bestemmelse

Det ble i tillegg sett på ulike alternativer for eventuell innføring av eiendomsskatt.

Kommunesektorens organisasjon (KS) definisjon av eiendomsskatt:

”Frivillig kommunal skatt som ikke inngår i inntektssystemet”

Du kan se pdf-versjon av presentasjonen her

Her kan du lytte til og se hele orienteringen som ble streamet.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post