Årsmøte i Øksnes Historielag 2018

Øksnes Historielag innkaller til årsmøte på Løftingen søndag 8. april kl. 18.00

Foredrag ved Johan Borgos.

Saksliste til årsmøte:

1 Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Årsmelding for 2017, deles ut på møte
4. Regnskap for 2017.
5. Budsjett 2018
6. Fastsettelse av kontingent for 2018
7. Valg.
8. Innkomne forslag (hva ønsker årsmøtet vi skal ha med i årets Leddik?)

Det blir enkel servering med kaffe.

Dere oppfordres til å ta med nye potensielle medlemmer til årsmøtet.

NB! Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 23.03.2018.

Hilsen styret

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Strandrydding 2018

Vil du rydde strender og fjæreområder så gjør du følgende:

  1. Meld fra til kommunen om hvor du planlegger å rydde.
  2. Hent blanke søppelsekker på gjenvinningstasjonen eller på rådhuset.
  3.  Du må fylle ut strandryddeskjema slik at vi og kommunen vet hvor det er ryddet.

Les mer info her

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Komfyrvakt redder liv!

Komfyrvakt redder liv! Se filmen!

Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved produktet. En komfyrvakt kan begrense skadene og hindre at en komfyrbrann utvikler seg til å bli alvorlig.

Les mer på http://www.sikkerhverdag.no/


Gratis komfyrvakt

Kjenner du noen som trenger komfyrvakt? Gi oss beskjed innen 19. februar. Vi har nemlig fått en komfyrvakter som vi ønsker å montere hjemme hos noen som virkelig trenger det. (Bruk vedlagt bilde og bilde av personen som fikk komfyrvakt i fjor)

PS Det er lov å mene at man selv er en verdig kandidat til å motta en komfyrvakt av oss!

Har du forslag til personer som kan trenge en komfyrvakt så

  • Send e-post til
  • Skriv en melding på kommunens facebookside
  • Ring til kommunetorget på tlf 76185000

 Frist til kl  12.00 fredag den 19. februar 2018.

 

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Søknad hovedopptak barnehager Øksnes.

Barnehageplass for barnehageåret 18/19 søknadsfrist 15.mars 2018.

Dersom du allerede har søkt, trenger du ikke søke på nytt. Endringer på søknad/nye opplysninger eller endret prioritering må gjøres innen 15. mars.  

Rett til barnehageplass er knyttet opp mot Hovedopptak og søknadsfrist 15.mars.

Dette gjelder også barn som er født september, oktober og november 2017.

Søknadsskjema finner du her.

SFO-plass skoleåret 18/19 søknadsfrist 01.mai 2018. Det må søkes om plass hvert år.

Søknadsskjema finner du her.

 

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post