Kunngjøring av holdningsskapende midler

Ønsker dere å ha fokus på bedre trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid?
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til andre halvår av 2016 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.
Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm.
En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes til;

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 Bodø
Eller til
Søknadsfrist 1.oktober 2016.
Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til .
Se også nfk.no/Tilskuddsordninger.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post