Orientering om Bostøtteordningen

 

Hva er bostøtte?

 

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Sist endret 14.01.2013 12:21:46

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Du kan lese mer om ordningen her!

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post