Kulturmidler 2017 - Søknad

kulturmidlerØksnes kommune skal fordele kulturmidler innen kategoriene musikk, idrett og andre kulturformål.  Søknadsskjema lastes ned her. Vi ber om at retningslinjene leses nøye. Søknadsfristen er 2. mai. Søknad med vedlegg sendes digitalt til  , eventuelt sendes i posten eller levers i kommunetorget, Øksnes rådhus.

Mvh.

Hilde Johanne Hansen

Enhetsleder kultur

 

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post