Øksnes legekontor informerer om ventetid

Øksnes legekontor informerer om redusert legedekning fram til 8.5.17 til vi har ny vikar på plass.

Dette vil medføre lengre ventetid for en del tjenester:

Det gjelder særlig  reseptutskriving, legeattest, kontroller osv.

Vi ber om forståelse for dette og anmoder om at reseptbestilling gjøres i god tid.

Det vil også kunne bli noe lengre ventetid på ordinære legetimer hos noen av våre leger.

Øyeblikkelig hjelp vil alltid ha prioritet.

Birgit Flåten

Enhetsleder helsetjenester

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post