Notat angående strandrydding

Sommeren 2016 ble det samlet inn ca 40 tonn marint avfall i Vesterålen.

Dette var et av de beste resultatene i Norge.  Reno-Vest søkte i 2015 om tilskudd fra Miljødirektoratet for å kunne imøtekomme strandrydderne med opplasting og innkjøring av avfallet, transport av rydderne til områdene som skulle ryddes, og til kostnader knyttet til sortering, kverning, pakking, transport og sluttbehandling. I tillegg har vi brukt betydelig spalteplass på strandrydding. 

Vi fikk innvilget kr. 370 000 som ble brukt både i 2015 og i 2016.

Kostnadene for innsamlet marint avfall i 2015 og 2016 utgjorde ca 250 000.-

For 2017 har var den nasjonale strandryddedagen 7.mai.  I Nord Norge kan dette være utfordrende i forhold til vær og snø.  Reno-Vest ønsker ikke å begrense ryddingen til en dag og derfor har vi sagt at strendene kan ryddes hele året.  Innsamlingen foregår i henhold til miljødirektoratets regler: 

  • Skjema for strandrydding hentes hos kommunen eller på gjenvinningsstasjonene.  Det kan også lastes ned via internett på www.reno-vest.no og på kommunenes hjemmesider.  Skjemaet skal gi miljødirektoratet/Reno-Vest oversikt over hva slags avfall som ligger langs kysten og hvordan det havner der.    Det skal også gi oss informasjon om hvor avfallet er hentet og hvem som rydder og når det ryddes.   Kommunen for også en oversikt over hvilke områder som er ryddet og mulighet for planlegging av ryddeaksjoner.
  • Reno-Vest sponser poser for strandrydding som fås hos kommunene eller på gjenvinningstasjonene.
  • Avfallet kan kjøres til nærmeste gjenvinningsstasjon.  Innkjøringa avtales med kontakt person i kommunene. Lokallag eller foreninger kan kjøre inn avfallet til gjenvinningsstasjonen og få dekket kostnadene via sin kommunekontakt som godkjenner, og Reno-Vest betaler.

Det kan også dekkes henting av avfall på veiløse strekninger.  Dette må avtales på forhånd med Reno-Vest.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post