• Aktuelt
  • Nyheter
  • Orientering om eiendomsskatt Kommunestyremøtet 9.mai 2017

Orientering om eiendomsskatt Kommunestyremøtet 9.mai 2017

Leder KS Eiendomsskatteforum, Helge Høve, orienterte om eiendomsskatt i kommunestyrets møte 09.mai 2017.

Orienteringen er ment både til administrasjon, politikere og befolkningen i Øksnes kommune.

Høve orienterte blant annet om følgende i forhold til eiendomsskatt:

  • Styrker kommuneøkonomien
  • Sikker og stabil inntekstkilde
  • Lokal styring og bestemmelse

Det ble i tillegg sett på ulike alternativer for eventuell innføring av eiendomsskatt.

Kommunesektorens organisasjon (KS) definisjon av eiendomsskatt:

”Frivillig kommunal skatt som ikke inngår i inntektssystemet”

Du kan se pdf-versjon av presentasjonen her

Her kan du lytte til og se hele orienteringen som ble streamet.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post