Kulturminnedagene 2017

 

Kulturminner og kulturminnetiltak i Øksnes

 

 Kulturbilde1

15. september
Øksnes Kystlag vil arrangere tiltak for barn knyttet til opplegget Marmelpasset som Kystlaget har jobbet med i mange år.
 

 
16. september
Presentasjon av første utkast til Kulturminneplan for Øksnes kommune. Kommunen har i vel et år jobbet med å til en kulturminneplan. Arbeidsgruppa bestående av en arkeolog, en historiker, representanter fra kystlaget, historielaget, Museum Nordavdeling Øksnes og Øksnes kulturkontor vil kunne legge fram først utgave av planen. Som ledd i medvirkning i planarbeidet har verter i hele kommunen invitert til gjestebud, hvor man i planprosessen har kunnet gi innspill til planarbeidet. Gjestebudene inviteres til et "supergjestebud" hvor førsteutkastet belyses med fortellinger, foredrag, kart og bilder.
 

 
17. september
Ordførerens kulturminnetur.
Ordfører Karianne Bråthen i Øksnes inviterer politikere og øvrige innbyggere i kommunen til å bli med tur til et eller flere av kulturminnene i kommunen.
 

Hovedarrangør
Øksnes kulturkontor
 

Samarbeidsarrangører
Øksnes Historielag
Øksnes Kystlag
Museum Nord, avdeling Øksnes
 

 

Tidspunkt: 15. sep 2017 10:00 17. sep 2017 16:00

Sted: Myre med flere, Øksnes, Nordland

Mer info finner du her

Kulturkart1

Klikk på kartet for å gjøre det større

 

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post