PROSESS SKOLESTRUKTUR

Frister og politisk behandling i prosessen:

  • 15.september - FAU, SU og enhetene har frist til å vurdere konsekvenser for egen virksomhet/skole

  • 26.september - behandling i Hovedutvalg for skole og kultur

  • 10.oktober - behandling i Formannskapet

  • 24.oktober - behandling i Kommunestyre

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post