Søknad om spillemidler for 2017

 

Til lag, foreninger og organisasjoner i Øksnes

Søknad om spillemidler for 2017

Lag, foreninger og organisasjoner kan nå søke på spillemidler innenfor idrett og fysisk aktivitet, her inngår nærmiljøanlegg. Frist for innsending av søknad til Øksnes kommune er satt til 15. november.

 

OBS : Det er i år ny søknadsportal for spillemidler, følg linken https://www.anleggsregisteret.no/

Her finner du all informasjon du trenger på nye nettside. Alle som søker må ha organisasjonsnummer.

 

For gjentatte søknader er disse overført i den nye søknadsportalen og kan søkes opp på tidligere ID-nummer.

 

For nye søkere må kommunen v/kulturkontoret kontaktes for å opprette anlegget.

Kontaktpersoner Øksnes kommune : Kulturkontoret v/ Trond Ståle Mathisen tlf 76185044 mail eller Kari Gaarder tlf 76185067

 

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post