Endring i hurtigbåttilbudet i Øksnes kommune

Gjennom Fylkestingsvedtak 143/2017 er det gjort flg. endring på Rute 18-866 Hurtigbåt Myre - Øksnes Vestbygd.  

 

Fra 01.02.2018 nedlegges Smines som anløpssted.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post