Årsmøte i Øksnes Historielag 2018

Øksnes Historielag innkaller til årsmøte på Løftingen søndag 8. april kl. 18.00

Foredrag ved Johan Borgos.

Saksliste til årsmøte:

1 Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Årsmelding for 2017, deles ut på møte
4. Regnskap for 2017.
5. Budsjett 2018
6. Fastsettelse av kontingent for 2018
7. Valg.
8. Innkomne forslag (hva ønsker årsmøtet vi skal ha med i årets Leddik?)

Det blir enkel servering med kaffe.

Dere oppfordres til å ta med nye potensielle medlemmer til årsmøtet.

NB! Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 23.03.2018.

Hilsen styret

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post