Vannsituasjonen Klo og Stø

20180328 103558Kommunelegen sier at vannet på Stø og Klo igjen kan drikkes

På bakgrunn av den testingen som har vært gjort den siste uka, sier kommunelegen at det ikke lenger er grunnlag for å fraråde bruk av vannet på Stø og Klo. Det er særlig gjort tester mot muggsopp, fordi den første prøven viste svært høy forekomst. De neste prøvene, både ute på ledningenettet og i rentvannsbassenget, viste lav og ingen forekomst. Det kan ha vært en feil med første prøvetaking, men dette kan vi ikke få svar på. Kommunen valgte ut fra første prøvesvar å være «føre var», i påvente av oppfølgingsprøver.

Vi har hatt en vinter med manglende nedbør, og svært stabilt kaldt vær. En sånn klimatisk situasjon fører til lite tilførsel av nytt vann til kilden over tid, og det kan ha ført til at det er lite oksygen i vannet. Vi ønsker å teste råvannet for oksygeninnhold, for å se om lavt oksygeninnhold kan være årsak til lukt og smak på vannet. Dette skjer i samråd med Mattilsynet. Vi har også hatt Mattilsynet med på befaring i produksjonsanlegget, som en del av dette arbeidet.

Vi håper på mye nedbør og stor snøsmelting de nærmeste dagene. Dette vil gi tilførsel av nytt oksygenrikt vann til kilden. Når vannstanden i kilden har økt, vil det bli kjørt en dobbel utspyling av ledningsnettet. Dette vil foregå over to netter, og vil bli varslet i forkant slik at brukere har alle kraner stengt i tidsrommet utspylingen pågår. 

Mattilsynet bistår fortsatt kommunen for å løse problemet med lukt og smak på vannet, noe som ikke har med muggsopp å gjøre. Det jobbes for å løse disse kjente problemene. For abonnenter som synes lukt og smak er ubehagelig, vil vi fortsatt ha vann tilgjengelig i utplasserte tanker på Stø og Klo.

Vannet kan altså drikkes, og brukes som vanlig i husholdningen.

Mattilsynet har i dag gitt følgende uttalelse:

Mattilsynet er orientert om saken angående Ytre Langnes Vannverk, der det rapporteres om funn av avvikende lukt og smak på vannet.  Kommunen har selv tatt prøver av vannet, og fått disse analysert. Mattilsynet er blitt oversendt prøveresultater som ikke viser funn av sykdomsfremkallende bakterier eller parasitter. Det er heller ikke funn av muggsopp. Mattilsynet har derfor ingen funn på dette tidspunktet som viser at dette ikke er trygt å drikke vannet.

Lukt og smak problematikken kan komme av lavt vannivå og lite tilsig. Vi vil oppfordrer kommunen til å ta ytterligere prøver, da problemer med lukt og smak kan komme av kjemisk parametere, som det kan være greit å få oversikt over.

Det er kommunen selv i samråd med kommuneoverlegen, som må bestemme om bruksforbud eller kokepåbud skal opphøre. Mattilsynet kan gi råd, og se til at regelverket angående drikkevann er oppfylt, og at mottakere av vannet holdes løpende oppdatert over situasjonen.

 

                  

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post