Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv

 

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv blir elektronisk 15. august. 

 

15. august endres rutinene for søknad om tilskudd til sykdomsavløsning. Foretak registrere søknad om tilskudd i Altinn og får også svar med vedtak om tilskudd der.

Registrer søknad om tilskudd til sykdomsavløsning i Altinn fra 15. august!

Hvis du planlegger å sende søknad om tilskudd i august kan det være lurt å vente med å sende søknaden til det elektroniske fagsystemet åpner 15. august.

Kortere behandlingstid!

Det elektroniske systemet vil redusere tiden fra du søker om tilskudd til du har pengene konto med flere uker.

Slik gjør du

  • til siden www.altinn.no internett
  • Logg deg inn med MINID, BANKID e.l.
  • Velg landbruksforetaket ditt som Aktør
  • Søk opp og velg ordningen Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv
  • Legg inn informasjon om sykemeldingsperiode, utgifter til avløser osv
  • Last opp nødvendige vedlegg

Veiledning til deg som søker finnes inne i det elektroniske skjemaet.

Hvis du ikke kan bruke internett

Du kan gi avløserlaget eller andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne www.altinn.no. Snakk med dem først hvis det er aktuelt.

Papirskjemaet vil eksistere noen uker til

Ingen skal bli fri for tilskudd fordi de søker papirskjemaet overgangen til nytt system, men i løpet av høsten blir ordningen fullelektronisk for landbruksforetak. Snakk med kommunen først hvis du ønsker å benytte papirskjemaet etter 15. august!

Har du spørsmål?

Kontakt kommunen eller Fylkesmannen hvis du har spørsmål.

 

Vår kontaktinformasjon:
Telefon: 75 53 15 00
E-post:
Saksbehandler er Grete Nytrøen Kvavik

 

 

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post