Status på nye klasseromsmoduler på Myre skole

Arbeidet med å få på plass nye klasserom(moduler) til elever på Myre skole er godt i gang.

Man kan se at området hvor modulene skal komme opp midlertidig er sperret av, og modulene forventes å være klare til å tas i bruk i begynnelsen av november.

Ved skolestart har fire klasser startet i midlertidige rom, som ellers fungerer som grupperom eller spesialrom. Dette krever noe tilpasning, men ordningen fungerer fint og undervisninga er godt i gang. Både elever og lærere er positive, og får dette til å fungere i påvente av nye klasserom.

Uteområdet ved Myre skole skal også få en tilførsel av nytt utstyr. Det skal suppleres med nye lekeapparater, også dette forventes å være klart til bruk i løpet av høsten.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post