Vannlekkasje på stø

Driftsavdelingen melder om vannlekkasje på Stø. Det blir derfor en del gravearbeider ved allmenningskaia, og abonnenter kan oppleve forstyrrelser på vannettet i området denne uken.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post