Barnehageplass

Øksnes kommune har til søknadsfristen mottatt langt flere søknader enn det vi normalt har plasser til.

Spesielt mange søknader var det for de minste barna, med 36 barn født i 2017.

Alle med rett til barnehageplass vil få et tilbud og vi arbeider nå med å legge til rette for nye plasser både i de kommunale og private barnehagene.

 
Lill Sørensen

Pedagogisk konsulent/konstituert Kommunalsjef

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Strandrydding 2018

Vil du rydde strender og fjæreområder så gjør du følgende:

  1. Meld fra til kommunen om hvor du planlegger å rydde.
  2. Hent blanke søppelsekker på gjenvinningstasjonen eller på rådhuset.
  3.  Du må fylle ut strandryddeskjema slik at vi og kommunen vet hvor det er ryddet.

Les mer info her

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post