Kontrakt ang. ny 1-10 skole på Myre underskrevet

Kontrakt mellom Øksnes kommune og Øksnes Entreprenør AS om bygging av ny 1-10 skole ble underskrevet i dag. Prosjektet starter denne uka og skolen skal etter planen stå ferdig 1. juli 2011. Totalsum for prosjektet er beregnet til 76 millioner kroner inkl. mva. Dette er den største kontrakten Øksnes kommune noensinne har tegnet, og er en oppfyllelse av den satsningen på oppvekstmiljøet kommunestyret vedtok i 2007.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Psykolog i kommunehelsetjenesten

lena_nygard2

Med bakgrunn i tilskudd fra Helsedirektoratet – modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten, har Øksnes kommune engasjert psykolog i en engasjementstilling 2010 - 2011.

Psykolog Lena Nygård er nå på plass. Nygård er fra Finnland, men har svensk som morsmål. Hun har lang erfaring fra arbeid ved helsesenter (helsevårdsentral).

Psykologen er samlokalisert med fastleger og helsestasjon og har kontor inne på helsestasjonen.

Barn, unge og deres familier kan få avtale med psykolog ved henvendelse til kommunetorget tlf. 76185000.

Psykologen har telefontid: Hver mandag og onsdag kl. 09.00 - 11.00.

Barn, unge, foreldre og samarbeidspartnere kan da ta direkte kontakt på tlf. 761 85168.

Psykologens arbeid inngår som en del av kommunens forebyggende helsearbeid innefor psykisk helse overfor gravide, barn, unge og deres familier.  Tjenestene har fokus på helsefremmende arbeid, mestring og muligheter.

Psykologtjenesten er først og fremst en tjeneste for barn, unge og deres familier.

Psykologen skal gi individrettet psykisk helsehjelp uten henvisning. Psykologen henviser til andre hvis behov for mer omfattende hjelp.

Det vil også bli gitt veiledning til relevant helsepersonell/samarbeidspartnere i kommunen.

 

Myre, den 29.03.10

Birgit Flåten

Enhetsleder helsetjenester

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Øksnes kommune tilbyr eFaktura

efaktura_logoEnkelt for deg og bra for miljøet - motta eFaktura fra kommunen du også.

Med eFaktura får du regningene tilsendt i nettbanken i stedet for i posten og den kan betales enkelt med et "klikk". Du sparer tid og miljøet! eFaktura er tilgjengelig på alle krav fra kommunen, slik som kommunale eiendomsavgifter, barnehage, SFO, kulturskole, husleie, hjemmetjenester, vederlag osv.

Publisert i Forsiden

Les mer …

Utskrift E-post