Sara vant pris i musikkmesterskap

sara_med_fiolinSara Belic (6 år) fikk 2. pris i Ungdommens musikkmesterskap i Tromsø den 23.10.2010 i kategorien til og med 12 år.
Hun spilte hele Telemann's 7. Fantasie i Ess dur for fiolin. Stykket varer i hele 7,5 minutter.

 Vi gratulerer!

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Nye idrettstilbud i Øksnes

Øksnes Tennisklubb har startet sesongen og har i år utvidet sitt tilbud til også å gjelde badminton og bordtennis som egenaktivitet.

Badminton og bordtennis har trening på onsdager fra  kl 18 – 20
Tennis har treninger på mandager og torsdager fra kl 20:00
Har du lyst til å lære å spille tennis har vi startet nybegynnerkurs som det fremdeles er mulighet å komme på.
Ta kontakt med undertegnede hvis du har spørsmål.

Hjertelig velkommen til å prøve rackertsport. 

NB!! Hjelp oss med å spre det glade budskap, heng gjerne oppslag på din bedrift.

Mvh Torfinn Kristoffersen            Egil Berg                      Erik Zadig
Tlf 905 33237                            902 02256                    909 26726

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Kommundelplan for Trafikksikkerhet 2011-2014, Innspill

Øksnes kommune har startet opp arbeidet med revidering av kommunedelplan for trafikksikkerhet. Gjeldende plan er for 2007-2010 og ble vedtatt i kommunestyret K-sak 49/06, den 19.10.2006.

Ny plan skal gjelde for 2011-2014.

 

Da vi ønsker en bredt utarbeidet plan, ønsker vi mest mulig innspill fra skoler, barnehager, kultur, idrettslag, vel og grendeforeninger, transport, Politi og offentlige etater.

Det blir nedsatt en plangruppe i dette arbeidet.

 

Dere inviteres herved til å komme med innspill til ny plan. Innspill kan enten sendes pr post til Øksnes kommune, Teknisk Enhet v/Viggo Willassen eller elektronisk

 

Frist for tilbakemelding er 2 november 2010.

 

Vedlagt ligger vedtatt trafikksikkerhetsplan 2007-2010

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post