Øksnes folkebibliotek tilbyr nye nettjenester

thumb_bibliotekDu kan nå få tilgang til bibliotekets baser og fornye dine lån via vår nettportal. Du kan søke i våre baser etter bøker og andre media. Du kan også logge deg på Mappa mi for å få oversikt over dine lån og om ønskelig fornye dem. Her er det i tillegg mulig å reservere materiell som du ønsker å låne. Du får tilgang til disse tjenestene her

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Kommuneplanens samfunnsdel – høring

Kommuneplanens samfunnsdel legges med dette ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan-og bygningsloven §11-14. (Les planen her)

Planen vil bli gjort tilgjengelig gjennom kommunens hjemmesider, og kan i tillegg fås ved henvendelse til kommunetorget - Øksnes kommune.

Kommuneplanens samfunnsdel forventes sluttbehandlet i kommunestyret i oktober 2010.

 

Øksnes kommune ber om at eventuelle merknader og kommentarer til Kommuneplanens samfunnsdel sendes Øksnes kommune, postboks 33, 8439 Myre innen 27. august 2010.

 Kontaktperson; Kommunalsjef Asbjørn Johansen

 

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post