Barnehageplass

Øksnes kommune har til søknadsfristen mottatt langt flere søknader enn det vi normalt har plasser til.

Spesielt mange søknader var det for de minste barna, med 36 barn født i 2017.

Alle med rett til barnehageplass vil få et tilbud og vi arbeider nå med å legge til rette for nye plasser både i de kommunale og private barnehagene.

 
Lill Sørensen

Pedagogisk konsulent/konstituert Kommunalsjef

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Strandrydding 2018

Vil du rydde strender og fjæreområder så gjør du følgende:

  1. Meld fra til kommunen om hvor du planlegger å rydde.
  2. Hent blanke søppelsekker på gjenvinningstasjonen eller på rådhuset.
  3.  Du må fylle ut strandryddeskjema slik at vi og kommunen vet hvor det er ryddet.

Les mer info her

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Søknad hovedopptak barnehager Øksnes.

Barnehageplass for barnehageåret 18/19 søknadsfrist 15.mars 2018.

Dersom du allerede har søkt, trenger du ikke søke på nytt. Endringer på søknad/nye opplysninger eller endret prioritering må gjøres innen 15. mars.  

Rett til barnehageplass er knyttet opp mot Hovedopptak og søknadsfrist 15.mars.

Dette gjelder også barn som er født september, oktober og november 2017.

Søknadsskjema finner du her.

SFO-plass skoleåret 18/19 søknadsfrist 01.mai 2018. Det må søkes om plass hvert år.

Søknadsskjema finner du her.

 

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post