Endrede åpnings- og telefontid i kommunetorget fra 01.mai 2018

Hovednummeret til Øksnes kommune, tlf. 76 18 50 00 og skranken i kommunetorget, Rådhuset, vil fra 01.mai kun være betjent mellom kl. 10.00 og kl. 14.00. Publikum og andre kan ved hjelp av søkefunksjonen på kommunens hjemmeside søke opp ansatte i kommunen, se eventuelle fraværsmarkeringer, samt når de er tilgjengelig:

http://trioweb.oksnes.kommune.no/guest

Legekontoret er fortsatt tilgjengelig på tlf 76 18 51 00, eller legevakt på Tlf. 116 117. Se åpningstider legekontor: http://www.oksneslegekontor.no/

Det vil være anledning til å benytte kunde-pc i kommunetorget for å sjekke tilgjengeligheten til de ansatte. I tillegg til dette jobbes det med å få en fasttelefon tilgjengelig ved publikums-pc, slik at publikum selv kan avtale møte/samtale med den enkelte ansatte som ligger inne i kommunens telefonregister.

Øksnes kommune går over til ny hjemmeside og digitale skjema høsten 2018.

Målet med dette er å skape en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner, men også for de ansatte i Øksnes kommune.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen

Politiet og Hovedredningssentralen følger situasjonen nøye og understreker at også nord i Nordland er det veldig stor skredfare. De anbefaler folk å unngå fjellturer i helga.

Varselet fra NVE:

Snødekkeoppbygningen er dårlig i hele Nord-Norge, med markante og svært utbredte vedvarende svake lag. Med regn og mildvær i flere dager svekkes bindingene i snøen, og vi kan forvente at det vil løsne store våte skred i både Nordland og Troms, sier vaktleder i Snøskredvarslingen, Emma Julseth Barfod.

Lørdag ventes store nedbørsmengder, med opp mot 70 mm nedbør i region Helgeland. I region Svartisen ventes opp mot 45 mm nedbør, slik prognosene ser ut nå. Vekten av disse nedbørsmengdene vil kunne resultere i at våte skred vil kunne gå i de fleste heng, og skredene vil også kunne bli meget store. Værutviklingen vil avgjøre hvor alvorlig situasjonen blir.

Faregrad 5 forekommer sjelden og er en ekstremsituasjon. Det er første gang vi bruker den høyeste faregraden i Norge. NVE følger situasjonen tett, og har kontakt med Fylkesmann, Vegvesenet og Hovedredningssentralen. Det er viktig at berørte kommuner vurderer beredskapsbehovet, understreker vaktlederen.

Tiltak fra Øksnes kommune:

Kriseledelsen følger fortløpende situasjonen.

Behov for hjelp?

Skulle det gå skred som skaper problemer på kommunale veier, ber vi deg kontakte driftsavdelingen på vakttelefon 481 40 391.

Følg varslingene her:

http://www.varsom.no/snoskredvarsling/

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/Nyheter---samfunnssikkerhet-og-beredskap/

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post