Holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak – første søknadsrunde 2018

Kunngjøring – Holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak – første søknadsrunde 2018

Nå kan du søke Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) om støtte til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i første halvår 2018. Midlene kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Søknadsfrist : 10 mars 2018

For ytterligere informasjon om tilskuddsordningen, følg link under:

https://www.nfk.no/forside/aktuelt/bidra-til-bedre-trafikksikkerhet.1005079.aspx

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

SØKER FRIVILLIGE INSTRUKTØRER TIL TRENINGSGRUPPE

ØKSNES KOMMUNE SØKER FRIVILLIGE INSTRUKTØRER TIL TRENINGSGRUPPE FOR SENIORER

 

 

Vi søker etter personer som har interesse for, og lyst til å lede treningsgrupper for eldre. Målgruppen for treningen er eldre hjemmeboende med begynnende funksjonssvikt og ustøhet. Gruppene gjennomføres én gang per uke på dagtid og instruktørene vil primært få ansvar for én gruppe hver.

Potensielle instruktører vil få opplæring i form av et tredagers kurs, i tillegg til kurs i førstehjelp, og vil bli fulgt opp av kommunal fysioterapeut i Øksnes kommune.

Treningsgruppene er et ledd i satsningen på fallforebyggende arbeid blant hjemmeboende eldre i Øksnes.

Ved interesse, ta kontakt med: Kommunal Fysioterapeut Kristin Eikebø på telefon eller mail.

Tlf: 761 85 074 / 47 61 63 14

 

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post