Egenerklæring om konsesjonsfrihet

I konsesjonsloven er det gjort endel unntak fra loven der det ikke må søkes om konsesjon ved erverv av fast eiendom. Det må isteden sendes med en egenerklæring om konsesjonsfrihet når skjøtet skal tinglyses.

Kunden fyller ut alle nødvendige opplysninger på skjema: 

SLF-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Kommunen kontrollerer og bekrefter at ervervet er konsesjonsfritt . Hvis ervervet likevel skulle være konsesjonspliktig, må kommunen gi melding om at det må søkes om konsesjon.

Kunden sender skjøtet og egenerklæring om konsesjonsfrihet til Statens kartverk, 3507 Hønefoss, for tinglysning.

Kontakt oss:
Øksnes kommune, postboks 33, 8439 Myre, 

Telefon: 76 18 50 00 (Kommunetorget ) 

Besøksadresse: Storgata .27
Epost:

Publisert i Teknisk

Utskrift E-post