• Ansatte
  • Nav
  • Redusert foreldrebetaling i barnehage 2018

Redusert foreldrebetaling i barnehage 2018

Foreldre trenger ikke å betale mer enn 6 % av husholdningens inntekt for en barnehageplass. Makspris for en barnehageplass i Øksnes i 2018 er 2 910 kr og totalt kr 32 010 pr. år.

Barnehagene kan kreve betaling for kost ( matpenger) i tillegg til maksprisen.

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. I 2017 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 500 500 kr pr år. (Gjelder også kapitalinntekter).

Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer.

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2018 - 2019 gjelder dette for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kr pr år.

Dokumentasjon:

Selvangivelse for 2016 for husholdningen. Som husholdning regnes ektefelle, samboer eller registrert partner. Søknaden blir ikke behandlet for denne dokumentasjonen foreligger. Dersom det er vesentlige endringer i inntekten siden siste skatteligning må dette dokumenteres skriftlig.

Foreldre må søke Øksnes kommune ved NAV Øksnes om reduksjon på eget skjema. Skjemaet finner du her.

Søknaden kan leveres i kommunetorget Øksnes kommune eller sendes i posten til følgende adresse: Øksnes Kommune, Storgata 27, 8430 Myre. Søknaden skal ikke leveres til barnehagene.

Hvem kan søke:

Det er kun foreldre/foresatte som har fått bekreftet barnehageplass som kan søke om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid for 3-, 4- og 5- åringer.

Søknadsfrist:

Søknadsfrist for heile barnehageåret er 31.august 2018

Søknader som kommer inn etter denne dato gjelder fra og med den første hele måneden den er kommet inn til NAV Øksnes.

Til Skjema

 

Publisert i Nav

Utskrift E-post