• Om Øksnes

Fakta om Øksnes Kommune

En aktiv fiskerikommune med 4.424 innbyggere per 01.01.08 hvorav kommunesenteret Myre har ca. 2850. Mesteparten av kommunens areal på 317,3 km m2 kan vi oppleve i en reise gjennom våre arktiske natur som bl.a består av ett tjuetalls øyer.

Kommunen har videregående skoletilbud som grunnkurs i Hotell- og næringsmiddelfag, Helse- og sosialfag, samt Allmenne, grunnkurs.
Vesterålen Fiskeripark og Opplæringskontoret for Fiskerifag i nordre Nordland ligger på Myre.

Øksnes har en godt utbygget helse- og sosialsektor med et felles helsesenter og bl.a. to sykehjem. Privat øre-nese- og halsklinikk finnes på Myre.

Reiselivsnæringen som er i vekst, bruker naturlig nok havet som opplevelseskilde. Flere bedrifter har bl.a. tilbud om hval, sel og fuglesafari. Vår spennende kystkultur kan oppleves ved besøk i Langnes Vær, Nyksund, Alsvåg hovedgård, Øksnes Bygdemuseum, Øksnes, Skipnes, Tinden eller noen av andre stedene med eldre sjøknytted kultur i kommunenen.

Mer informasjon på vår startside under "Turistinformasjon".


Kommunikasjoner:

Lokalbåtrute: Daglige avganger mellom Myre og Øksnes Vestbygd. Trafikkeres flere ganger daglig av hurtigbåten M/S Tinden.
Fly : Nærmeste flyplass, Stokmarknes Lufthavn , 63 km unna.
Båt : Nærmeste hurtigruteanløp, Sortland, 40 km unna.
Lastebåt anløper Myre 1-2 ganger pr. dag.
Tog : Nærmeste jernbane, Fauske, ca. 240 km unna.
Buss : Myre/Sortland, 5 avganger t/r på ukedager.

Publisert i Øksnes kommune

Utskrift E-post