Fakta og tall

 

  
Øksnes kommune ligger ytterst på Langøya i Vesterålen i Nordland fylke
 
Bruttoareal: 318 km2
Innbyggere: 4438 pr.01.01.10
Kommunesenter: Myre
 
 
Info om Øksnes kommune 2011 (2010)
 
•Antall ansatte: 435 (446)
•Årsverk: 321 (308)
•Brutto omsetning: 283 mill (regnskap 2010)
 
       
Ordfører: Karianne B. Bråthen     
  Rådmann: Just H. Johansen    
 
 
Litt statistikk
 
•Kvantum hvitfisk (rund) levert 2010 (2009) (2008):
 
2010:   Øksnes        32570 tonn   (26577)   (20355)    Nordland 173278 tonn (157189) (138198)
 
   Øksnes     Førstehandsverdi kr.   309 mill   (259)   (258)
   Nordland Førstehandsverdi kr. 1.546 mill (1.563)(1.692)
 
 
•Oppdrettskonsesjoner;
Laks 14 stk
Torsk 4 stk
Skjell 2 stk
 
 
Aktiviteter Øksnes Havnedistrikt 2009
 
  • Fartøyanløp fiske-og oppdrettsfartøyer       8565 anløp
  • Fartøyanløp lastefartøyer          426 anløp
  • Fartøyanløp passasjerfartøyer          440 anløp

 

  • Varestrøm inn/ut av alle havner               273.650 tonn
  • Varestrøm inn/ut av Myre havn    252.968 tonn
  • Varestrøm andre havner      20.682 tonn
 

Publisert i Fakta og tall

Utskrift E-post