Øksnes menighet

 kirkelogo

Øksnes menighet ledes av Øksnes menighetsråd. Menigheten har stor aktivitet med gudstjenester i alle våre fire kirker, barne- og ungdomsaktivitet, trosopplæring og konfirmantundervisning, og et godt diakonalt arbeid. Kirka har også ansvaret for drifta av våre kirkegårder. Kirkekontorene finner du i Myre kirke.

Mer om menigheten og om våre aktiviteter finner du på våre hjemmesider.

Publisert i Menigheten

Utskrift E-post