Teknisk sektor

Enheten har sitt kontor på Øksnes rådhus. I tillegg har vi en driftsavdeling som har sin base/kontor i Lagerbygget, Langryggveien, Myre.

Besøksadresse: Rådhuset, 8430 Myre
Telefon: 76 18 50 00 
E-post:

Leder:
Janne A. Kankaala

Består av:
Forvaltning og utvikling
Kommunal teknikk
 
Overordnet enhet:
Rådmannen
steiner
Foto: Geir Rosvold

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert i Organisasjon

Utskrift E-post

Økonomiavdeling

Adresse:
Rådhuset
Storgata 27
8430  Myre
 
 
Tlf.nr.: 76 18 50 00
Epost:
 
Epost faktura:
 
EHF Fakturaer mottas på
org.nr: 845152012
 
Åpningstid
01.10.-30.04. – 08.00 – 16.00
01.05.-30.09. – 08.00 – 15.00

 


Ansatte:
Marianne Steen Knudsen
Enheten har følgende hovedoppgaver:
* Kommuneregnskap
* Regnskap for kirka og særbedrifter
* Skatteregnskap
* Arbeidsgiverkontroll
* Fakturering og innkreving av kommunale krav
* Innkreving av skatter og avgifter
* Eiendomsskattekontor
* Forvaltning av utlån for vesterålskommunene
* Saksbehandling
* Likviditetsforvaltning, innlån
* Forberede grunnlaget for budsjett og økonomiplan
* Gi støtte og råd til strategisk ledelse og enhetslederne
* Økonomisk analyse og ansvarlig for økonomisk statistikk, herunder års- og tertialrapporter,  samt KOSTRA-rapportering 
* Innkjøpsfaglig bistand til enhetene

 

Enheten er en del av stab-/støttetjenesten tilknyttet rådmannen og skal være en direkte støtte for linjeledelsen (strategisk ledelse og enhetslederne).
 
Skatteoppkreverfunksjonen
Kommunens skatteoppkreverfunksjon ivaretas gjennom egen ansatt skatteoppkrever, og består av følgende hovedoppgaver:
* Innkreving av skatt
* Innkreving av arbeidsgiveravgift
* Arbeidsgiverkontroll
 
For nærmere informasjon om skatt og arbeidsgiveravgift, følg denne linken.
Spørsmål angående likning, forhåndslikning, forhåndsutskriving av skatt og skattekort rettes til
Skatteetaten - Skatt Nord, Postboks 6310, 9293 TROMSØ, tlf. 800 80000  telefaks 77 68 97 78
 
 
      
 

Publisert i Organisasjon

Utskrift E-post

Kommunetorg

 

Besøksadresse: Rådhuset
Adresse: Storgata 27, 8430 Myre
Fasttelefon: 76 18 50 00

E-post:

Leder: Eva Merethe Bergli

Ansatte:
raadhuset

Kommunetorget i Øksnes er etablert i foajeen på Rådhuset. En av vår hovedoppgaver er å gi innbyggerne råd, veiledning og informasjon om kommunale og statlige tjenester.
Rask saksbehandling eller henvendelse til rett skjema, saksbehandler og/eller kontor.
Alle henvendelser til kontor og personer på Rådhuset gjøres gjennom oss i Kommunetorget

Postmottak/arkiv

- Registering, journalføring, scanning, arkivering, postombæring
- Utlevering av teknisk utstyr og nøkler
- Frankering og frimerker

Ellers kan vi i kommunetorget hjelpe deg med følgende:

- TT-kort - Utleie av kommunale møterom og idrettsanlegg
- Enkle tjenester for Skatteetaten/Ligningskontor
- Parkeringskort funksjonshemmede
- Trykkeri

Bruk vårt servicenummer 76 18 50 00 - Så hjelper vi deg så godt vi kan.

”Vi er opptatt av at innbyggerne skal føle at de får et samlet godt tilbud fra Kommunetorget, ikke bare som en veiledningssentral, men også som et sted hvor hovedtyngden av brukernes behov kan dekkes på stedet”.
Leder av Kommunetorget i Øksnes.

Hva kan bruker forvente av oss?

  • Vi skal behandler våre brukere med respekt og omtanke, og ha en positiv og serviceinnstilt holdning.
  • Legge opp til gode interne rutiner for å sikre kvaliteten på de tjenestene vi leverer
  • Hjelpe brukerne til å få svar på spørsmål. Dersom vi ikke kan hjelpe, skal vi så langt som mulig henvise til andre instanser som antas å kunne hjelpe.
  • Gi god veiledning og gi nødvendig opplæring innenfor alle fagområdene enheten skal dekke. Veiledning skal skje i samsvar med lov, forskrifter, og fastsatte retningslinjer
  • Holde oss faglig oppdaterte
  • Gjøre offentlige informasjon tilgjengelig, utfra de hjelpemidler vi til enhver tid har tilgjengelig.
  • Besvare telefonhenvendeler, email, telefaks så raskt som det er mulig, innenfor arbeidstiden.
  • Oppfølgning av fraværssystem - Trio.

 

 

Publisert i Organisasjon

Utskrift E-post