Nav Øksnes

  

navlogo                   

NAV Øksnes er et fullt integrert kontor der ansatte fra tidligere NAV trygd, NAV arbeid og kommunens sosialtjeneste jobber i lag for å finne gode løsninger for innbyggerne i Øksnes Flyktningtjenesten er også integrert i NAV kontoret.

Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Rådhusgate 21
Postadresse: NAV Øksnes, Rådhusgata 21, 8430 Myre
Telefon: 55 55 33 33
Telefaks: 75 42 71 21

Kontorinformasjon NAV Øksnes

Åpningstid
Publikumsmottak: Mandag, tirsdag og torsdag Kl. 12.00 – 14.00
For avtalte avtalte timer: Alle dager Kl. 8:00 - 15:30

Logg inn på Min Side på Nav

NAV in English

Samordna tilbud – en dør inn
Ved NAV-kontoret har du tilgang til alle arbeids- og velferdstjenestene fra ett kontor. NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv. Vi har PCer du kan benytte, og på våre sider 
www.nav.no finner du mye informasjon og mulighet til å:

  • Registrere deg som arbeidssøker
  • Lete etter ledige jobber
  • Logge deg på Din side
  • Utføre pensjonsberegning med mer

Sosiale tjenester
NAV-kontoret gir råd, veiledning og økonomisk sosialhjelp. Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom 
Kvalifiseringsprogrammet.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Mere informasjon finner du under 
Økonomisk rådgivning. Du kan også ringe 800GJELD (800 45 353) - økonomirådstelefonen i NAV

Skjema for å søke sosial bidrag - Hent her. (NB!! Fyll ut alle feltene og lever inn dokumentasjon som det etterspørres. Dette gjør at søknaden blir raskere behandlet. Skjemaet må skrives ut og sendes/leveres Nav Øksnes)

NAV som samfunnsaktør
NAV skal være en samarbeidspartner og pådriver for å inkludere flere i arbeid og aktivitet. Arbeidsgivere, leger, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner og andre aktører har betydelig kompetanse som er viktig for NAV. På samme måte er våre metoder, verktøy og kunnskap viktig for dem.

God kontakt med arbeidsgiverne er nødvendig dersom vi skal lykkes i å få flere i arbeid og færre på passive stønader.

  • Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på nav.no eller melde det inn til oss.
  • NAV kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvike sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.
  • NAV har et bredt spekter av virkemidler og tiltak for å beholde personer i arbeid eller for å gi innpass i arbeidslivet.
Chat med NAV
Chat med NAV om foreldrepenger, økonomi eller jobb i utlandet.

Vi svarer på generelle spørsmål, og går ikke inn i konkrete saker.

Økonomisimulator for ungdom

Sosiale tjenester i NAV-kontoret

Søk bostøtte elektronisk 

Du kan lese mer om Bostøtteordningen her!

Publisert i Andre organisatoriske enheter

Utskrift E-post