Folkehelse

Folkehelsebilde1Folkehelselovgivningens overordnede målsetting er å bidra til at det legges til rette for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller i befolkningen.

Kommunen har ansvar for å fremme folkehelse gjennom ulike virkemidler og folkehelseperspektivet skal inngå i den kommunale planleggingen og lokale samfunnsutviklingen.

Øksnes kommune har inngått samarbeidsavtale med Nordland Fylkeskommune på folkehelseområdet for perioden 2014 -2016

Oversikt over arrangement under Folkehelseuka 2015 finnes her: Arrangementer under Folkehelseuka 2015 uke 17

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post