Helse og velferd

Besøksadresse:

Rådhusgata 21
8430 MYRE

Helsesenteret ble bygget i 1981 og ligger sentralt plassert i kommunesenteret Myre. Senteret rommer de fleste H/S-tjenenester som Fellesadministrasjon, PRO-tjenester, Sosialtjenester, Helsetjenester, samt Apotek.

Helse- og sosialtjenesten har ansvaret for å ivareta sosial-, omsorg- og helsetjenestene. Innenfor dette ligger oppgaver som sosialkontortjenester, barneverntjenester, tjenester for psykisk utviklingshemmede, sykehjem, trygdeboliger, hjemmetjeneste, fysioterapitjenester, legetjenester, helsesøster- og jordmortjenester.

Din hånd

Hånden kan ofte fortelle mer,
enn ordene kan få sagt.
Vek kan den være, liten og fin;
den har en forunderlig makt.omsorg i vaare hender

Bare du streifer mig med din hånd,
da går der fra den en strøm
av alt som er godt og hinsides alt
av overjordisk drøm.

A. Øverland

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post