Helsestasjon generell del

Øksnes helsestasjon 0 - 20 år
 
Besøksadresse: Rådhusgata 21, 8430 Myre
Postadresse: Rådhusgata 21, 8430 Myre
Tlf sentralbord: 76185000/76185119
Telefaks: 76185148
Åpningstid: 08.30 -14.30

Formål:

Å forebygge medfødte og ervervede sykdommer. Å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse

I samarbeid med andre fremme helse, trivsel og gode miljømessige forhold

Vi arbeider i henhold til veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

 Målgruppe:

 • Gravide
 • Barn og ungdom 0-20 år
 • Foreldre/foresatte
 • Personell fra ulike sektorer som arbeider med barn og unge

Arbeidsområder:

 • Svangerskapsomsorgen
 • Helsestasjonsvirksomhet 0 - 5 år
 • Skolehelsetjeneste 6 - 20 år
 • Helsestasjon for ungdom
 • Helseopplysning
 • Smittevern
 • Miljørettet helsevern

 Lovverk

 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Pasientrettighetsloven
 • Helsepersonellloven
 • Smittevernloven
 • m.fl

 Nyttige linker

- Helsedirektoratet - Helsestasjon og skolehelsetjeneste
 

 

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post