Helsestasjon 0 - 5 år

Helsestasjonsvirksomhet 0 - 5 år.

  • Hjemmebesøk til nyfødte
    Familier med nyfødt barn får tilbud om hjemmebesøk av helsesøster eller jordmor kort tid etter hjemkomst. Intensjonen med besøket er blant annet å bli kjent med familien og danne grunnlag for et godt samarbeid seinere.
    Foreldrene får individuell informasjon, støtte og veiledning begrunnet i deres behov. Sentrale temaer er blant annet opplevelser rundt fødsel, samspill foreldre / barn, søskensjalusi, amming, det sosiale nettverks betydning, passiv røyking, krybbedød og ulykker. Spedbarnet observeres blant annet med henblikk på trivsel og utvikling.
  • Spebarnskontroller 0 - 1 ½ år, samt 2 og 4 års undersøkelser
  • En del av barna har behov for oftere kontakt og foreldre er velkommen utenom de faste besøkene når de har behov for det.
  • Vi avholder også barseltreff og evt. andre "Treff" for foreldre
  • Helseopplysning gis individuelt og generelt

 

Faste besøk/kontakt med helsestasjonen de første leveår

Barnets alder

Kontakt

Vaksinasjon

0 - 2 uker

Hjemmebesøk

(evt. besøk på helsest.)

Helsesøster, evt. jordmor

6 uker

Helsesøster og lege

ROT

3 mndr.

Helsesøster

DTP, Polio, HiB og pneumokokksykdom, ROT

4 mndr.

Helsesøster

5 mndr.

Helsesøster

DTP, Polio, HiB og

pneumokokksykdom

6 mndr.

Helsesøster og lege

8 mndr.

Helsesøster

10 mndr.

Helsesøster

12 mndr. (1 år)

Helsesøster og lege

DTP, Polio, HiB

pneumokokksykdom

15 mndr.

Helsesøster

MMR

18 mndr.

Helsesøster

2 år

Helsesøster og lege

4 år

Helsesøster, evt. lege

 

 

 

 

 

 

 

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post