Helsestasjon 0 - 5 år

Helsestasjonsvirksomhet 0 - 5 år.

  • Hjemmebesøk til nyfødte
    Familier med nyfødt barn får tilbud om hjemmebesøk av helsesøster eller jordmor kort tid etter hjemkomst. Intensjonen med besøket er blant annet å bli kjent med familien og danne grunnlag for et godt samarbeid seinere.
    Foreldrene får individuell informasjon, støtte og veiledning begrunnet i deres behov. Sentrale temaer er blant annet opplevelser rundt fødsel, samspill foreldre / barn, søskensjalusi, amming, det sosiale nettverks betydning, passiv røyking, krybbedød og ulykker. Spedbarnet observeres blant annet med henblikk på trivsel og utvikling.
  • Spebarnskontroller 0 - 1 ½ år, samt 2 og 4 års undersøkelser
  • En del av barna har behov for oftere kontakt og foreldre er velkommen utenom de faste besøkene når de har behov for det.
  • Vi avholder også barseltreff og evt. andre "Treff" for foreldre
  • Helseopplysning gis individuelt og generelt

 

Faste besøk/kontakt med helsestasjonen de første leveår

Barnets alder
Kontakt
Vaksinasjon
0 - 2 uker
Hjemmebesøk
(evt. besøk på helsest.)
Helsesøster, evt. jordmor
 
6 uker
Helsesøster og lege
 
3 mndr.
Helsesøster
DTP, Polio, HiB og pneumokokksykdom
4 mndr.
Helsesøster
 
5 mndr.
Helsesøster
DTP, Polio, HiB og
pneumokokksykdom
6 mndr.
Helsesøster og lege
 
8 mndr.
Helsesøster
 
10 mndr.
Helsesøster
 
12 mndr. (1 år)
Helsesøster og lege
DTP, Polio, HiB
pneumokokksykdom
15 mndr.
Helsesøster
MMR
18 mndr.
Helsesøster
 
2 år
Helsesøster og lege
 
4 år
Helsesøster, evt. lege
 

 

 

 

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post