Skolehelsetjenesten

 

Skolehelsetjenesten – barn/unge 6 til 20 år

Beskrivelse av tjenesten
Skolehelsetjenesten omfatter tilbud til barne-, ungdoms- og videregående skole og er tilgjengelig for elever, foresatt og lærere.

Skolehelsetjenesten tilbyr helseundersøkelser, vaksinering, rådgiving, veiledning og helseopplysning individuelt og i gruppe. Formålet med tjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.

Tjenestens innhold:

  • ”Treffetid  - kontortid på skolene
  • Individrettede helseundersøkelser
  • Vaksinering iht. barnevaksinasjonsprogrammet
  • Klasseromsundervisning knyttet til helse
  • Oppfølging av elever med spesielle behov
  • Samarbeidsmøter / ansvarsgrupper om elever med spesielle behov
  • Eventuell deltakelse i foreldremøter, temakvelder
  • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
  • Foreldreveiledning
  • Miljørettede tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø

Samarbeidspartnere
Skolepersonell, fysioterapeut, fastlege, Helsestasjon for ungdom, PPD, psykisk helsevern, tannhelsetjenesten, barneverntjenesten m.fl..

Her finner du en oversikt over skolene i kommunen og ansvarlig helsesøster som kan kontaktes. 
Ansvarlig for den enkelte skole
Skolens navn
Ansvarlig helsesøster
Alsvåg skole
Lena Frantzen, mob 90419699
Myre skole
Vanja Gunnufsen, mob 90581332
Strengelvåg skole
Trine Jovik Larsen, mob. 90573273
Sommarøy skole
Vanja Gunnufsen, mob 90581332
Sortland videregående skole avd. Myre
Trine Jovik Larsen, mob. 90573273
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten – barn/unge 6 til 20 år

Beskrivelse av tjenesten
Skolehelsetjenesten omfatter tilbud til barne-, ungdoms- og videregående skole og er tilgjengelig for elever, foresatt og lærere.

Skolehelsetjenesten tilbyr helseundersøkelser, vaksinering, rådgiving, veiledning og helseopplysning individuelt og i gruppe. Formålet med tjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.

Tjenestens innhold:

·         ”Treffetid  - kontortid på skolene

·         Individrettede helseundersøkelser

·         Vaksinering iht. barnevaksinasjonsprogrammet

·         Klasseromsundervisning knyttet til helse

·         Oppfølging av elever med spesielle behov

·         Samarbeidsmøter / ansvarsgrupper om elever med spesielle behov

·         Eventuell deltakelse i foreldremøter, temakvelder

·         Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser

·         Foreldreveiledning

·         Miljørettede tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø

Samarbeidspartnere
Skolepersonell, fysioterapeut, fastlege, Helsestasjon for ungdom, PPD, psykisk helsevern, tannhelsetjenesten, barneverntjenesten m.fl..

Her finner du en oversikt over skolene i kommunen og ansvarlig helsesøster som kan kontaktes.

 

Ansvarlig for den enkelte skole

Skolens navn

Ansvarlig helsesøster

Alsvåg skole

 

Lena Frantzen,
mob. 90419699

Myre skole

Vanja Gunnufsen,
mob.  905 81332

Strengelvåg skole

Trine Jovik Larsen, 
mob. 90573273

Sommarøy skole

Vanja Gunnufsen,
mob.  905 81332

Sortland videregående skole avd. Myre

Trine Jovik Larsen, 
mob. 90573273

 

 

 

 

 

 

 

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post