Svangerskapsomsorg

svanger_sJordmortjenesten

Målsetting

  • Å sikre alle gravide kvinner/familier et likeverdig omsorgstilbud
  • Å fremme helse og forebygge sykdom hos den gravide og barnet i magen
  • Å sikre kontinuitet i omsorgen til den gravide og hennes familie

Tjenestens innhold

Svangerskapsomsorgen er en del av kommunens forebyggende helsearbeid
Samarbeidspartnere er helsesøster, fastlege, gynekolog og fødeavd. 
Svangerskapskontroller organisert av kommunen er gratis.
Om du ikke forstår norsk eller er døv har du rett til tolk.
 
Retningslinjer for svangerskapsomsorgen er utarbeidet av helsedirektoratet og legger føringene for omsorgen. Friske gravide kan selv velge om de vil følges opp av jordmor eller sin fastlege i svangerskapet eller gjennom et samarbeid mellom lege og jordmor.

Tilgjengelighet

Jordmor har kontor på Øksnes helsestasjon og er tilgjengelig hver onsdag.

Jordmor treffes via telefon 761 85000 / 761 85119.

 

 

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post