Hjemmetjenesten Øksnes

Besøksadresse:                                                         
Storgata 46
8430 Myre
Tlf: 761 85000
E-mail:

Telefontid: 10.00 – 14.00

Enhetsleder: Camilla Waagbø

Ved behov for kontakt med hjemmetjenesten mellom kl 15:00 og 08:00, ring vaktsentralen i Bø på telefon 76114155

Hjemmetjenesten er lokalisert til lokaler i 2.etg - på gamle ”Teria”. Her har vi lyse trivelige lokaler tilrettelagt for rullestolbrukere. Enheten Miljøtjeneste er i samme lokale.

Hjemmetjenesten Myre består av fagfolk som utfører pleie og omsorgsoppgaver i brukernes hjem og skal gi tjenestetilbud til personer som er avhengig av hjelp for å kunne bo hjemme. Tjenestene gis etter vurdering av individuelle behov og skal bidra til å gjøre den enkelte bruker mest mulig selvhjulpen.

De som får tjenester er personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen og som har særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming og/eller alder.

Se også ei utarbeidet Serviceerklæring”.

Enheten har også ansvar for tilrettelegging av hjelpemidler, og har egen ergoterapeut og hjelpemiddeltekniker ansatt til denne oppgaven. De har sine lokaler i kjelleren på Myreheimen Bo- og behandlingssenter. Her er også transittlager /kommunalt lager for tekniske hjelpemidler. Vi har også kommunal fysioterapeut her.

Søknad om tjenester kan fremsettes av brukeren selv, pårørende i samarbeid med bruker, fastlege, institusjoner, sykehus og evt. andre, og kan skje både muntlig og skriftlig. Hvert enkelt tilfelle blir vurdert individuelt. Tjenestekontoret er de som kommer på hjemmebesøk for å vurdere dine behov og ressurser. Se for øvrig ”Veiledende standard for Hjemmesykepleie” og ”Praktisk bistand”.

Hjemmetjenesten i Øksnes ønsker å gi brukerne trygghet og vil yte tjenestene med god faglig standard, med respekt og godt humør.

Du skal så langt som mulig få innflytelse på hvordan tjenesten utføres.

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post