Vern for eldre

Orientering om Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å etablere en landsdekkende kontakttelefon for eldre som er utsatt for vold. I første om gang skal det være et prosjekt av inntil tre års varighet. Etter offentlig kunngjøring er oppdraget gitt til Oslo kommune som i flere år har hatt en tilsvarende tjeneste.

Formålet med kontakttelefonen er at den som ringer, skal få råd og veiledning.

Målgruppen er først og fremst eldre som er utsatt for vold (fysisk, psykisk eller seksuelt). Pårørende, naboer og andre som får kjennskap til slik vold, kan også ringe.

En annen viktig gruppe er ansatte i helse- og sosialtjenesten, og i hjelpeapparatet forøvrig, som får kjennskap til eller mistanke om slik vold.

Kontakttelefonen er gratis for innringer. Den er åpen i vanlig kontortid mandag - fredag og betjenes av fagfolk som har erfaring med denne problematikken. Kontakttelefonen
åpnet 1. desember 2008.

Kontakttelefonens nummer er 800 30 196.

Nærmere opplysninger kan du finne på www.vernforeldre.no

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post