Lyngveien Dagsenter

Øksnes kommune har nå startet opp et dagsentertilbud for personer med mild til moderat grad av demens og eldre personer med nedsatt funksjonsnivå som er avhengig av et tilbud for fortsatt å kunne bo i eget hjem.

Du finner ytterligere opplysninger i informasjonsfolderen.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunetorget eller du finner det på kommunens hjemmeside.

Søknaden sendes til:
Tjeneste­kontoret, Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre.

Myre, 4.4.14

Unni Sørdahl
Enhetsleder Myreheimen

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post