Øksnes kommunes psykososiale kriseteam

Øksnes kommune har et tverrfaglig psykososialt kriseteam, som aktiveres av kommunens kriseledelse ved kriser, ulykker og katastrofer. Det psykososiale kriseteamet er sammensatt av helsepersonell, administrasjon og prest, og har ansvaret for ivaretakelse og psykososial oppfølging av personer som er rammet av krisen i den akutte fasen. Har man behov for kontakt ut over den første akutte fasen, vil man få tilbud om hjelp fra sin fastlege, helsesøster eller psykisk helsearbeider.

De fleste mennesker vil mestre krisesituasjoner som oppstår uten behov for hjelp av lege, psykolog eller andre fagfolk. Ved enkelte kriser, ulykker og katastrofer kan det imidlertid være behov for å iverksette psykososiale tiltak som en del av kommunens øvrige helsemessige og sosiale beredskapsarbeid.

Eksempler på hendelser som kan aktivere psykososialt kriseteam:
  • Ulykker (dødsulykker, store transportulykker, forlis, etc.)
  • Massedrap
  • Uventet død og selvmord, især de som rammer eller involverer barn og unge (vurderes fra sak til sak)
  • Storbrann
  • Naturkatastrofer som flom, ras eller annet
  • Store nasjonale katastrofer
Rådmann eller ordfører beslutter om det psykososiale kriseteamet skal involveres i en hendelse.
 
 
Kontaktliste, psykososialt kriseteam
   

STILLING

 

TELEFON / PRIVAT

 

EPOST

Hilde Gunn Vaseli
Team-leder,
Familieterapeut
99562978/ 99109750
Ellen B. Pedersen
Kommuneoverlege
91305690
Elin Wilsgård
Kommunalsjef
90048117
Marte Stranda
Psykisk helsearb
90508677
Preben Woie
Ruskonsulent
48184419
Trine Jovik Larsen
Helsesøster
90573273
Lill Sørensen
Pedagogisk kons.
41457459
Kjerstin Britten
Psykisk helsearb
91573424

 

 

 

 

 

 

 

MEDLEMMER FRA ANDRE SENTRALE INSTANSER:

Evy Brun

Prest

95995571 /

76119150 (arbeid)

91655873 – vaktelefon for kirka i Vesterålen

Trond Reinholdtsen

Røde Kors

90010557

 
Johnny Holen Lensmann 90759153

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post