Omsorgsboliger

Hjemmetjenesten i Øksnes kommune skal høsten 2016 starte opp driften av 8 omsorgsboliger i Elvelund. Ved behov for informasjon om kommunens heldøgns bemannede omsorgsboliger, ta kontakt med Enhetsleder Camilla Waagbø

Publisert i Helsetjenester

Utskrift E-post